Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord

De Sportplaneet: wij leren en wij bewegen

Aan de rand van de stad, in een rustige groene omgeving bevindt onze school zich. Een school met respect voor elk kind. We geloven in het eigen kunnen van ieder afzonderlijk. We laten kinderen opgroeien tot jongeren met een brede kijk op de wereld rondom hen. Een gezonde geest in een gezond lichaam is hier van toepassing.

Dat bewegen gezond is, dat weten we allemaal. Studies hebben uitgewezen dat er een positieve interactie is tussen bewegen en schoolprestaties. Beweging bevordert de bloedsomloop en zorg er op die manier voor dat er meer zuurstof naar de hersenen gaat, minder stress hebben. 90 minuten extra lichaamsbeweging geeft betere scores op zowel lezen, schrijven en rekenen.

Als sport jou echt aanspreekt, dan kun je hier terecht: drie uur lichamelijke opvoeding per week, aangevuld met naschoolse sport op maandag, dinsdag en donderdag, sportinitiatie op woensdagnamiddag in samenwerking met externe sportclubs en sportverenigingen.  Het heeft het leertraject van de leerlingen een meerwaarde, die de ontwikkeling van de kinderen ten goede komt. 

Samen met een uitgewerkt gezondheidsbeleid en het toepassen van sociale vaardigheden blijven wij kinderen uitdagen en blijven we geloven in groeikansen. Sport heeft een opvoedende waarde, zowel lichamelijk als mentaal. Ook de kracht van de groep in klas-overstijgend werk is verrijkend voor elk kleuter en elk kind.
Elk kind werkt op zijn eigen niveau en eigen tempo zijn programma af. De leerkracht is de coach die onderwijst, ondersteunt en helpt aan de individuele ontwikkeling van de leerling. Zelfredzaamheid en zelfstandighed zijn belangrijke vaardigheden. Op die manier leren kinderen gezonde attitudes aan. 

De aanwezigheid van een groene gordel rondom de school biedt veel educatieve mogelijkheden voor kinderen om de wereld te ontdekken.

 

Keuze levensbeschouwelijke vakken

Het GO! is gehouden tot neutraliteit. Dat houdt in: de eerbiediging van de filosofische, ideologische en godsdienstige opvattingen van de leerlingen en hun ouders.
Mensen van alle overtuigingen zijn welkom in het GO! en hun eigenheid wordt er gerespecteerd.
Het GO! beschouwt het actief omgaan met deze diversiteit als een meerwaarde en als een pijler van zijn onderwijs. Via dit actief pluralisme beklemtoont het GO! dat de mensheid, ondanks alle verschillen, verbonden is door gemeenschappelijke waarden en doelen.


Bij de eerste inschrijving van uw leerplichtig kind in het GO! bepalen de ouders of hun kind een cursus in één der erkende godsdiensten of een cursus niet-confessionele zedenleer volgt. Deze keuze kan elk schooljaar gewijzigd worden, dit dient echter te gebeuren voor 30 juni van het voorafgaande schooljaar!
Erkende godsdiensten:

Islamitische godsdienst
Israëlische godsdienst
Orthodoxe godsdienst
Protestantse godsdienst
Rooms-Katholieke godsdienst.

Elke levensbeschouwing geeft kleur aan een eigen visie op de mens en de samenleving en stelt een inzicht voor over mens en wereld. Speciaal daartoe opgeleide leerkrachten zullen uw kind(eren) twee uur per week les geven in de door u gekozen levensbeschouwing. Het volledige school jaar zal uw kind de lessen volgen bij een bijzondere leermeester.